Individuální psychoterapie


Pokud káva s přítelkyní, pivo s kolegy a ani Google nevyřešil váš vnitřní problém, tak potom psychoterapie je jedna ze skvělých možností jak se znovu dostat do duševní rovnováhy. Svobodné rozhodnutí požádat o pomocnou ruku, jít do psychoterapie a pracovat na sobě je projev odvahy, sebelásky a odpovědnosti i přesto, že psychoterapie je v naší společnosti často stigmatizovaná jako projev slabosti. Alternativní psychoterapie HEALING ENERGY WORKS je poskytována klientovi prostřednictvím SKYPE videochatu. Terapie je hravá, kreativní a rychlá. V průměru 10 x rychlejší než konvenční psychoterapeutické sezení, protože v terapii klient pracuje primárně s procesem inteligence srdce kde mentální proces je až sekundární. Zjednodušeně řečeno, naše vlastní moudrost srdce přirozeně sama rozuzluje zauzlené, na první i druhý pohled nevyřešitelné a bezvýchodné problémy. Terapie HEALING ENERGY WORKS je 90 minutová expedice jedince z nevědomého do vědomého bytí, která harmonizuje jeho vnitřní konflikty a odstraňuje blokády strachu, studu, viny a emočního dluhu. Okruh problémů, kterým se věnuji:

Stres, fóbie, úzkostné stavy

 

Panické ataky 

 

Deprese

 

ADD / ADHD Terapie

 

Post traumatický syndróm

 

Životní traumy a události

 

 

 

 

Psychospirituálni krize

 

LGBTQ  a Coming Out

 

Vztahové problémy

 

Závislost ve vztahu

 

Sebevědomí a asertivita

 

Strata blízke osoby 

 

Liečebný prístup bol super ľudský a psychoterapia zabrala na prvýkrát! Ďakujem!

Ondrej - Bratislava, Slovensko

Martin sa zaujíma o človeka a nie o jeho diagnózu.

Michal - Komárno, Slovensko

Martin se netvářil jako expert na životy jiných. Během jednoho sezení jsme vyřešili můj problém. Mockrát děkuji!

Lucie - Brno, Česká Republika

Tato psychoterapie byla moje doplňková léčba při chemoterapii. Po každém rozhovoru s Martinem se mi hrozně ulevilo. Děkuji a mohu vřele doporučit!

Lenka - Praha, Česká Republika

Za svůj život jsem se nesetkal s pokornějším člověkem. Touto cestou děkuji a přeji, aby Vám Bůh dával sílu a moudrost v této krásne práci.

Milan - Kladno, Česká Republika

Martin je vynikající mladý léčitel duše a těla. Jde rovnou k jádru problémů. Je věcný, ochotný, lidský a s velkou erudicí.

Pavel - Praha, Česká Republika

Martin můj problém vyřešil za necelé dvě hodiny. Vše mi vysvětlil a poradil co a jak dál moc a jenom doporučuji.

Hanka - Jihlava. Česká Republika

Martin byl asi třetí odborník, kterého jsem vyhledal, ale první, který přesně věděl o co jde. Budu si pamatovat, že neexistuje lepší terapie, než poslat do prdele všechno, co nám bere úsměv z tváře.

Daniel - Praha, Česká Republika

S prístupom som bola veľmi spokojná. Absolvovala som dve alternatívne terapie, ktoré vyriešili moje problémy po rozvode. Martin je veľmi sympatický, ľudsky psychoterapeut. a s výborným zmyslom pre humor.

Natália - Bratislava, Slovensko

Martin v psychologii je odborník na slovo vzatý.  Bylo inspirující sledovat jak  dokáže rychle najít jádro mého problému,, pojmenovat ho a energeticky pracovat s ním. Jedno jediné sezení mě posunulo zpátky do života. Jsem vděčen za to, co se mu povedlo.

Marek - Praha, Ćeská Republika

Ten pocit psychickej uľavy po každej terapii je na nezaplatenie. Ešte raz ďakujem za všetko!

Eva - Bratislava, Slovensko

Moje poďakovanie patrí Martinovi, za profesionalitu a starostlivý, láskavý prístup.

Michaela - Bratislava, Slovensko

Za hodinu a půl jsem si srovnal svoji pozici v životě a dozvěděl se o sobě i o světě nové věci. Já Vás mohu 100% doporučit jako skvělého psychoterapeuta!

Otakar - Brno, Česká Reoublika

U psychoterapeutů je to hodně i o tom si najít takového, který vám osobně bude sedět. Martin je člověk velkého srdce a moc oceňuji jeho citlivost, laskavost, moudrost a zároveň odbornost. Nikdy nehodnotí a nemoralizuje.

Zuzana - Praha

To nebyla sterilní psychoterapie,, to bylo pohlazení na duši, za což moc děkuji.

Klaudie - Praha, Česká Republika

Moje deprese a hlavně panické ataky zmizeli po třech sezeních. Byla to příjemná dřina. Vřele všem doporučuji.

Věra - Praha, Česká Republika

“Poznej všechny teorie, zvládni všechny techniky, ale když se dotkneš lidské duše, buď jen další lidskou duší.”

Carl Jung

Alternativní anebo mainstream terapie?


Duševní bolest se může stát jedinečným darem a kompasem naší cesty od života, ale častěji naši bolest vnímáme jako prokletí, negativum a zhmotněné zlo. Duševní disharmonie za pomoci funkčních prvků mainstreamové a alternativní terapie může přinést pochopení a osvobození klienta od jeho utrpení. Bez nutnosti manipulace a rozdávání nálepek diagnóz psychických poruch. Kdo manipuluje druhé, manipuluje sám sebe. Za poslední roky se objevilo mnoho skvělých terapeutů, kteří přistupují k psychické bolesti svých klientů kreativně a svobodně. Může se zdát, že nabourávají uměle vytvořenou zeď mezi mainstreamovou a alternativní terapií. Z mého pohledu neexistuje mainstreamová nebo alternativní psychoterapie, protože oba léčebné principy se nám ukazují v polaritě dvou protikladných aspektů. V nepolaritní a tedy léčivé realitě neexistují. Existuje jen léčba člověka, která odstraní kořeny duševní bolesti a zahojí její rány bez ohledu na to, zda ji zprostředkuje naše babička se slepičí polévkou vařenou pro nás s láskou, šaman využívajících změněných stavů vědomí, nebo psychiatr, který nezůstal ve stínu svého strachu a profesní identity. Kdo dává svobodu druhým osvobozuje sám sebe. Kdo vězní druhé, vězní sám sebe.

 

 

 

 

Psychoterapie je aktivní proces, ale mainstreamová psychoterapie jak ji známe za poslední století, zůstává stále na rovině stagnujícího experimentu, který usilovně hledá, ale nenachází skutečné kořeny naší bolesti. To je moje subjektivní zkušenost z praxe. Psychologie jako vědní disciplína se prioritně věnuje myšlení, prožívání a chování a ignoruje potřebu souzvuku se základní esencí naší existence – inteligencí srdce. Mainstreamová psychoterapie a její funkční prvky mají pozitivní vliv, ale míra selhání konvenční psychoterapie na základě porovnání mezinárodních statistik je až 50%, z toho 10% klientům se po terapii stav zhoršil a 40% uvádí, že z tradiční psychoterapie nemělo žádný přínos. To je více než polovina, aneb každý druhý. Klienti, kteří podstoupili často několik měsíců, nebo až let trvající konvenční psychoterapii, nedospěli ke zlepšení duševního zdraví. Psychoterapeut praktizujíci individuální terapie má v svém kalendáři v průměru každý týden 25 až 45 klientů. Skupinové terapie se pohybují od 8 do 10 klientů denně. Pro harmonické duševní zdraví terapeuta a zároveň klienta se doporučuje neplánovat si více než 14 klientů za jeden pracovní týden. Méně je někdy opravdu více. Časová vytíženost se rozhodne odráží na kvalitě terapeutického sezení, ale osobně za hlavní důvod selhání tradiční psychoterapie považuji, že mnozí terapeuti navzdory intenzivnímu výcviku, supervizi a mnohaleté praxe nemají vyléčeno vlastní bytí. Stará šamanská tradice hovoří o tom, že jen člověk, který se sám vyléčil může vyléčit druhé. Terapeut, který nemá zahojené vlastní rány, se vědomě pokouší léčit druhé a tím se nevědomě pokouší léčit sám sebe, ale nikdy nevyléčí jádro psychické bolesti klienta. Jsem přesvědčen, že znalcem lidské duše se může stát jen člověk, který pochopil vlastní interakci světla a tmy, osvobodil bytostné stíny vlastní existence a sjednotil své myšlenky se svým srdcem. Psychoterapeut, který překročil hranice akademického způsobu myšlení a pochopil tragikomickost masky intelektualizácie a společenských konvencí.

 

 

 

Profesní a odborná vzdělanost mainstreamových terapeutů je relativně dostačující v rovině poznání, ale jejich rovina pochopení a tedy duchovní zralost a připravenost terapeuta nejen léčit, ale vyléčit je minimální az toho důvodu průnik jejich světla se světlem klienta, který je alfa a omegou každé úspěšné psychoterapie je omezená. Tento problém může být identický i u alternativních terapeutů, který v dobré vůli uvěřili různým kurzem z esoterických supermarketů, kurzem osobnostního rozvoje a životního koučinku. Z mého pohledu je to jen další manipulativní průmysl, který nezprošťuje člověka z toxického prostředí kolektivního vědomí a nevědomí. V každém případě platí lidové a velmi moudré pořekadlo, že někdo to má tak a někdo jinak. Každý má právo na vlastní evoluci, ale světlo terapeuta bez roviny pochopení nepronikne hlouběji do vědomí klienta a zastaví se někde kde nastává jen standardní mentální koučink jak zvládnout depresi, prodýchat panicky atak a racionalizovat traumatu. Terapeut, který postupuje roboticky podle zažitých mechanismů, scénářů léčby a naučené metodiky, zapomíná, že šablonovitý přístup je vždy nefunkční a v totální absenci pochopení. Většina psychologů se dívá na své klienty, jakoby duševní problémy byly jen v “hlavě”. Náš skutečný interní svět mimo jiné vibrace, prochází myšlenkou, emocí a pocitem. V případě duševní bolesti rezonuje i v paměti srdečních membrán jako zanícená rána, která neléčená bolí někdy po celý život. Z toho důvodu je nutné léčit nejen “hlavu”, ale také “srdce”. Zjednodušeně řečeno hlava srdce nevyléčí. Srdce hlavu ano. Struktura inteligence srdce je ryze nepolaritní a z toho důvodu jako jediná zná cestu ven z labyrintu našeho utrpení. Jakákoliv psychoterapie ať mainstreamová nebo alternativní ignorujíci inteligenci srdce nemůže nikdy vyléčit kořeny našich duševních bolestí. Jen vědomí člověka obohacené o nepolaritní existenci a pochopení skutečné přítomnosti života se už nikdy nevrátí do minulosti a budoucnosti jeho utrpení. Léčba srdcem je nejpřirozenější způsob léčby člověka. Tento způsob léčby není alternativní, ale přirozený našemu bytí už po tisíciletí.

Kořeny duševné bolesti


Kořeny našeho psychického utrpení většinou pocházejí z našeho života v dualitním systému bytí, ve kterém konstantně porovnáváme, vyhodnocujeme a nálepkujeme co je dobré a špatné, co je správné a nesprávné, co je in a co je out. Utrpení života v dualitním systému bytí zesiluje naše nevyřešena traumatická minulost, strach o budoucnost, nevědomý boj v nás samých, tlaky společnosti ala co řeknou na to druzí, zastaralé programování naší mysle, neuvědomované neurotické vzorce,  naučené vzorce výchovy, recyklace stejných bolestivých traumat a dramat vytisknutých do naší rodinné emoční DNA. Naše duševní utrpení v dualitním systému bytí osobně považuji za duchovní oddělení nebo odpojení od našeho autentického, pravého JA. Potlačování našich myšlenek, emocí a pocitů, ať už jde o vibrace lásky, hněvu, smutku, nebo frustrace, může vést k odpojení od našeho skutečného bytí. Jedním ze způsobů, jak se vyrovnáváme s psychickou bolestí, je, že zmrazíme naši bolestivou traumatizující část hluboko v nás a nasadíme na ni masku obranného mechanismu. Archetyp úsměvu smutného klauna a xy dalších masek životního dramatu. Zapírame skutečnou tvář bolesti a její kořeny. Chráníme se tím, že odmítáme přijmout pravdu o něčem, co se děje v našem nitru, protože jsme se naučili: Co oko nevidí, duši nebolí. Bytím v represi potlačujeme myšlenky, emoce a pocity. Bytím v intelektualizácii používáme logiku, abychom se vyhnuli emocím. Opakujeme si iluzorní příběh, kterému nakonec uvěříme. Naše příběhy vytvořené v našich myslích jsou na první i druhý pohled přesvědčivé. Přirozený obranný mechanismus našeho příběhu je vždy jen rychlé a dočasně řešení naší psychické bolesti, jako kdybychom chtěli zalepit rozbitou vázu obyčejnou žvýkačkou. Drží pohromadě, ale jen dočasně a po chvíli se rozpadne.V každém případě se vždy snažíme dělat maximum co víme, cokoliv co nám pomáhá v iluzorním vítězství samých nad sebou. V bitvě o lidskou psychiku však není vítězů ani poražených, protože tato válka nikdy nebyla reálná. Nikdy neexistovala. Byla jen produkována našimi myšlenkami, chaosem nerovnováhy a ego tripem. Je to jen výsledek naší nevědomé aktivity. Uvědomění si v plném rozsahu to co děláme a hlavně proč to děláme přináší možnost volby a pochopení. Pochopení naší bolesti a následně její osvobození je osvobození se od kořenů duševní bolesti člověka. Stačí odstoupit jen pár kroku od vlastní reflexe v zrcadle plného dramatu a konfliktu bez potřeby identifikovat se s obrazem. Bez urputné snahy se vyléčit, protože naše skutečné JA nikdy nebylo nemocné, protože naše skutečné JA dávno před příchodem na tento svět  pochopilo tři základní “zákony života”:

 

 

1.Světlo je naděje tmy a tma je naděje světla.

 

2. Láska je naděje  nenávisti a nenávist je naděje lásky.

 

3. Pravda je naděje lži a lež je naděje pravdy.

 

Stačí rozpomenout se na život v sobě bez psychogenních a psychosomatických poruch. Naučit se znovu vidět světlo. Naučit se znovu milovat. Naučit se znovu důveřovat.  Vlastní pravdě a ne pravdám druhých. Pravda je singulár a ne plurál.  Zaposlouchat se do vlastní energie, frekvence a vibrace  inteligence srdce a spojit tuto věčnou energii mostem pochopení s pomíjivou energii  neurologického procesu v lidském mozku je jeden z nejrýchlejších způsobu terapie lidského utrpení, aneb moje babička pravila: Kde člověk nemůže, pán Bůh  mu pomůže. Kde pán Bůh nemůže, člověk si pomůže.